Information

DOCG italienska viner: Montepulciano d'Abruzzo Colline Teramane DOCG vinproduktionsföreskrifter

DOCG italienska viner: Montepulciano d'Abruzzo Colline Teramane DOCG vinproduktionsföreskrifterWe are searching data for your request:

Forums and discussions:
Manuals and reference books:
Data from registers:
Wait the end of the search in all databases.
Upon completion, a link will appear to access the found materials.

Produktionsspecifikation - Montepulciano dAbruzzo Colline Teramane DOCG

Ministerdekret av den 20 februari 2003 - G.U. n. 54 av den 6 mars 2003

Disciplin för produktion av viner med kontrollerat och garanterat ursprungsbeteckning
Montepulciano dAbruzzo Teramane kullar

Artikel 1
Det kontrollerade och garanterade ursprungsbeteckningen Montepulciano dAbruzzo Colline Teramane är reserverat för viner som uppfyller de villkor och krav som föreskrivs i denna produktionsspecifikation för följande typer: “Montepulciano dAbruzzo Colline Teramane, Montepulciano dAbruzzo Colline
Teramane reserv.

Artikel 2
De viner som avses i konst. 1 måste erhållas från druvor producerade från vingårdar med följande ampelografiska sammansättning inom företaget: Montepulciano minst 90%; Sangiovese-druvan kan bidra till produktionen av dessa viner upp till maximalt 10%.

Artikel 3
Produktionsområdet för viner med kontrollerat och garanterat ursprungsbeteckning ”Montepulciano dAbruzzo Colline Teramane faller inom territoriet för följande kommuner i provinsen Teramo: Ancarano, Atri, Basciano, Bellante, Campli, Canzano, Castellalto, Castiglione Messer Raimondo, Castilenti, Celino Attanasio, Cermignano, Civitella del Tronto, Colonnella, Controguerra, Corropoli, Giulianova, Martinsicuro, Montorio al Vomano, Morro dOro, Mosciano SantAngelo, Nereto, Notaresco, Penna SantAndrea, Pineto, Roseto degli Abruzzi, SantEata Santo Teramo, Torano Nuovo, Tortoreto. Detta område avgränsas således: av s.s. 81 Piceno Aprutina vid km 12 som är gränsen för provinsgränsen fortsätter söderut. Det drabbade området är det som avgränsas öster om s.s. 81 Piceno Aprutina som når upp till Teramo. Fortsätt i Teramo för s.s. 80 i riktning mot Montorio al Vomano upp till km 64, vid höjd 352 och exklusivt hela västområdet, från Collevecchio-korsningen anländer du till Villa Cassetti. Ta upp s.s. 150 från km 32 fortsätt till Val Vomano upp till km 27. Fortsätt söderut mot Villa Portone vid höjd 332, fortsätt till S. Agostino på höjd 326. I riktning mot Basciano kjolar vi S. Maria på höjd 380 och går ner för Villa Guidotti på en höjd av 306 i riktning mot Penna S. Andrea. Du rör Trinità på 374 höjder. Från Penna S. Andrea genom s.s. 81 kommer du till Cermignano och fortsätter till Cellino Attanasio. Alltid längs s.s. 81 vid km 70 passerar du Piomba-torrenten, och vid 342 når du Marciano.
Fortsätt i riktning mot Castiglione Messer Raimondo upp till km 87 av s.s. 81, vi kjolar floden mot norr. Gå tillbaka till Casabianca, tills Villa S. Romualdo-korsningen når 270 meter.
Ta s.p. 31 / A till Villa S. Romualdo på en höjd av 347. Fortsätt till s.p. 31 i riktning mot Villa Pozza. Det kommer till s.p. 31 och vid km 28 över Piomba-strömmen. Gå upp till korsningen med s.s. 553 i riktning mot Atri i Tre Ciminiere, ta huvudvägen 30 korsar S. Martino på 265 m. Höjd och fortsätt mot S. Giovanni. Gå ner till höger för Monterone-distriktet tills provinsgränsen, som faller i Atri kommun. Följ denna gräns för att gå tillbaka till s.p. 30 och gå upp till korsningen mellan s.s. 16. S.s. 16 i en nordlig riktning avgränsar hela provinsen Teramo i öster till kommunen Martinsicuro. Från s.s. 16 vid provinsgränsen, västerut längs s.s. Åtgärd upp till km 3, ta sedan s.p. Vallecupa fram till korsningen med s.s. Åtgärd vid km 10. Fortsätt till s.s. Åtgärd alltid västerut, tills korsningen med s.p. 1 / C i nordlig riktning, följ den i 4 km och ta sedan S. västerut. 2. Fortsätt västerut och kör längs s.s. 259 av Vibrata till provinsgränsen i riktning mot Maltignano. Följ provinsgränsen i västlig riktning och korsa sedan s.s. 81 Piceno Aprutina, utgångspunkten för
avgränsning.

Artikel 4
Miljövillkoren för vingårdar avsedda för produktion av viner med kontrollerat och garanterat ursprungsbeteckning ”Montepulciano dAbruzzo Colline Teramane måste vara de traditionella i området och kunna ge druvorna de specifika kvalitetsegenskaperna. I synnerhet de druvor som är avsedda för produktion av viner med kontrollerat och garanterat ursprungsbeteckning ”Montepulciano dAbruzzo Colline Teramane måste endast erhållas från vingårdar belägna på kuperade eller höglandsjordar, vars höjd inte överstiger 550 m.s.l. med undantag av våta bottnar.
Utan att det påverkar befintliga vingårdar kan tätheten per hektar för specialiserade grödor för nya växter och återplanteringar inte vara mindre än 3000 vinstockar.
De sjätte plantagerna, träningsformerna och beskärningssystemen är de som vanligtvis används i området och är i alla fall lämpliga för att inte ändra druvor och vinets speciella egenskaper.
För nya anläggningar och omplantering är träningssystem med horisontella takformer dock förbjudna, utom öppna pergolor.
All tvångsövning är förbjuden. Räddningsbevattning är tillåtet.
Det maximala utbytet av druvor som är tillåtet för produktion av viner med kontrollerat och garanterat ursprungsbeteckning ”Montepulciano dAbruzzo Colline Teramane, får inte överstiga 9,5 ton per hektar vingårdar i specialodling.
Utan att det påverkar den högsta gränsen som anges ovan, måste avkastningen per hektar i blandad kultur beräknas, jämfört med den specialiserade, i förhållande till det faktiska areal som täcks av
lever.
Till denna gräns, även under exceptionellt gynnsamma år, måste avkastningen återföras till den ovan angivna gränsen, förutsatt att produktionen inte överskrider gränsen med 20%.
De druvor som är avsedda för vinframställning måste garantera vinerna med beteckningen av kontrollerat och garanterat ursprung ”Montepulciano dAbruzzo Colline Teramane en minimal naturlig alkoholhalt i volym på 12 volymprocent.
Vid vinframställning tillåts endast lokala, lojala och ständiga oenologiska metoder som kan ge vinet sina speciella egenskaper.

Artikel 5
Vinificeringsoperationerna, inklusive åldring, måste utföras inom det produktionsområde som avgränsas av konst. 3.
Med hänsyn till traditionella produktionssituationer kan dock ministeriet för jordbruks- och skogsbrukspolicy - Nationella kommittén för skydd och förbättring av ursprungsbeteckningar och typiska geografiska indikationer av viner tillåta, på särskild begäran av de berörda företagen, att nämnda verksamhet vinifiering utförs i provinsen Teramo under förutsättning att de berörda företagen visar att de traditionellt har vinifierat de druvor som producerats i området i de källare för vilka godkännande begärs.
Det maximala utbytet av druvor i vin får inte överstiga 70%. Om det överskrider denna gräns, men inte 75%, har överskottet inte rätt till valören av kontrollerat och garanterat ursprung. Över 75% av rätten till kontrollerad och garanterad ursprungsbeteckning för hela produkten förfaller.
Vinet måste genomgå en åldrande åldersperiod, varav minst ett år i ek- eller kastanjefat och sex månaders åldring i flaskan.
Åldringsperioden börjar den 1 november av druvanproduktionen.
Vinet med kontrollerat och garanterat ursprungsbeteckning ”Montepulciano dAbruzzo Colline Teramane som utsatts för en åldrande period på inte mindre än tre år kan bära på etiketten nämnsreserven utan att det påverkar minimitiden för träet och förädling i flaskan.
Åldringsperioden för reservtypen beräknas också från och med den 1 november året då druvorna produceras.
Tillägg, på en gång, för förbättringsändamål, av "Montepulciano dAbruzzo Colline Teramane yngre till identiska" är tillåtet. Montepulciano dAbruzzo Colline Teramane äldre till högst 15%.
Utövning av anrikning är inte tillåtet.

Artikel 6
De viner som avses i konst. 1 måste uppfylla följande egenskaper vid utsläpp för konsumtion:
"Montepulciano dAbruzzo Colline Teramane och" Montepulciano dAbruzzo Colline Teramane reserv;
färg: intensivt rubinrött med ljuslila nyanser som tenderar att granat med åldrande;
lukt: karakteristisk, eterisk, intensiv parfym;
smak: torr, full, robust, harmonisk och sammetisk;
lägsta totala alkoholhalt per volym: 12,50 volym;
minsta totala surhetsgrad: 4,5 g / l;
minsta icke-reducerande extrakt: 25 g / l.
I förhållande till lagring i träbehållare kan vinets smak upptäcka en möjlig antydning av trä.
Och fakulteten för ministeriet för jordbruks- och skogsbrukspolicyer - Nationella kommittén för skydd och förbättring av ursprungsbeteckningar och typiska geografiska beteckningar på viner för att ändra med eget dekret, de minimigränser som anges ovan för total surhet och icke-minskande extrakt.

Artikel 7
Vid presentation och beteckning av viner med kontrollerat och garanterat ursprungsbeteckning ”Montepulciano dAbruzzo Colline Teramane inklusive omnämningsreserven måste formuleringen uppfylla EU: s och nationella bestämmelser i frågan.
Flaskorna där vinet med kontrollerat och garanterat ursprungsbeteckning ”Montepulciano dAbruzzo Colline Teramane är förpackat vad gäller kläder, måste vara förenliga med egenskaperna hos ett fint vin.
För släpp för konsumtion av viner med kontrollerat och garanterat ursprungsbeteckning ”Montepulciano dAbruzzo Colline Teramane, till och med för reservtypen, är det bara glasbehållare med en kapacitet på högst tre liter som är tillåtna.
För all stängning med kork förutses.
Vid presentation och beteckning av viner med kontrollerat och garanterat ursprungsbeteckning är Montepulciano dAbruzzo Colline Teramane också för reservtyp och tillägg av ytterligare kvalifikationer än de som anges i denna specifikation är förbjudet, inklusive extra adjektiv, slut, valt, utvalt och liknande . Användning av indikationer som hänvisar till namn, företagsnamn och privata varumärken som inte är lovande i betydelse och som inte vilseleder köparen är dock tillåtet.
Användningen av geografiska och toponyma indikationer som avser kommuner, byar, områden, gårdar, områden och orter som ingår i det område som definieras i
tidigare konst. 3 och från vilka de druvor som det så kvalificerade vinet erhölls från.
På flaskorna som innehåller vinet med kontrollerat och garanterat ursprungsbeteckning ”Montepulciano dAbruzzo Colline Teramane, även för reservtypen, måste alltid produktionsåret anges.
Omnämningen vingård följt av dess toponym och tillåtet under villkoren enligt lag.


Video: How to Pronounce Montepulciano dAbruzzo? Italian Wine Pronunciation (Augusti 2022).